מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות
א. כללי
1 .על השימוש באתר זה www.even-tin.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (“האתר”)
תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
2 .להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי
המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר (“מדיניות הפרטיות”).
3 .בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך,
המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו
המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו
נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים
שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).
4 .מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר
על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
5 .מועדון נגב ו/או מי מטעמו, אינן נושאות בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא
באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות
אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם
בשליטתן. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק,
סוחר, אתר או גוף מסחרי.
6 .יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה
שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
ב. רישום לאתר
7 .בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם
משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.
8 .כמו כן, גם בעת רישומך לקבוצת הקניה באתר, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס
האשראי שלך, לצורך ביצוע הרכישה.
9 .יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או
לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.
10 .יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע
והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או להשתתף ברכישה.
ג. מאגר מידע
11 .המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של מועדון נגב. אתה מאשר בזאת העברת המידע אודותיך
למאגרי המידע של חברת האם של מועדון נגב,
ד. השימוש במידע
12 .השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי
הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
1.12 .לאפשר את שימושך באתר;
2.12 .לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
3.12 .לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
4.12 .לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות
– וכן פרסום מידע ותכנים;

Shopping Cart
צ'ט WhatsApp עם נציג
לשיחת WhatsApp עם נציג
שלום, ברוכים הבאים לאבן טין!
נשמח לעמוד לשירותכם ולתת מענה לכל שאלה.
אנו משווקים מעל 700 דוגמאות של אבן ושיש במלאי!
הקליקו לשיחת WhatsApp עם נציג מטעמינו
Call Now Button דילוג לתוכן